Yaşlılıkta Evliliğin Gerekliliği Üzerine...

2012-03-05 11:40:00

http://img35.imageshack.us/img35/4005/59701098035619598148786.jpg

İnsanların neden ısrarla ihtiyarlamış bile olsalar evlenmeye çalıştıklarını yavaş yavaş çözümlüyorum galiba.30 yıl ve üzerinde evli kalmış ve dahi birbirlerinden bıkmış çiftler üzerinde yaptığım uzun süren çalışma sonuçlarına göre gençliğinizde hadi neyse de ihtiyarlığınızda mutlaka bir eşiniz olması menfaatiniz icabıdır.

Adına eş denen bu kişi sayesinde konuşma ve anlatma ihtiyacının büyük bölümünü hayat arkadaşıyla en az 30 yıldır çözemediği sudan sebepler üzerinde tartışarak geçirmesi, konu -komşu eş - dost ve akrabanın yaşlı bireyi dinleme yükünü büyük ölçüde hafifletmesine yarar sağlamak gibi önemli sosyal faydalarının yanında, yalnızlık nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına eşlik eden yaşamaları muhtemel depresyon ve panik atakları daha hafif atlatmalarına katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Bunun dışında ortak kullanım alanı olan evin tabii ihtiyaçlarının tükenmesi, faturaların ödeme işlemlerinin gecikmesi, mahalle baskısı nedeniyle gitmeye veya yapmaya zorlandığı işlemlerden kaçabilmek için suçun yüklenebileceği en uygun kişi, sorumlu tutabilceği birinci dereceden tüm yakınlarını kaybetmiş yaşlı birey için yine eş olacağından ileri yaşlarda uygun bir kişiyle aynı evi paylaşmak elzem gözükmektedir.

Bununla beraber araştırma sonuçlarına göre yaşlanan bireyler ölümden korkmasalar bile kendilerini dünyanın merkezine koyup herkesin ve herşeyin onların etrafında şekillendiği kanaatine sahip oldukları için kendileri dışındaki kimselerin psikolojik, sosyal veya bedensel sorunlarına empati kurma becerilerini de kendilerini düşünmeye kanalize ettiklerinden ev arkadaşlarının yani eşlerinin sağlık sorunlarına çoğu zaman gereken önemi vermemekte oldukları müşahede edilmiştir. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak ciddi sağlık sorunları ve kendini fazla önemsemenin getirdiği psikosomatik belirtilerin birbirinden ayrılması güçlük çektiği için uzman yardımı veya objektif bir kimsenin değerlendirmesine ihtiyaç artmaktadır. Aksi halde eş ihmali ve/veya duyarsızlık nedeniyle zaten bir ayağı çukurdaki yaşlıların iki ayağı birden  tez elden çukura girebilmektedir.

Yaşlı bireylerin sağırlık veya körlük derecesine yakın şekilde duyma ve görme kayıpları tek başlarına yaşadıkları takdirde büyük bir sıkıntı doğururken, genellikle birisi ötekisinin yerine görebilme, diğerinin onun yerine duyup, yüksek sesle duyurabilme kabiliyetleri sayesinde ev arkadaşlarının eksik tarafını kapattıkları bir çeşit "voltran oluşturma" becerisi gösterdikleri sıkça izlenmiştir. Genellikle geçinemedikleri için konuşmak yerinde didişmeyi, tartışmak yerine bağırmayı tercih eden yaşlı bireylerin zaruri durumlarda bu tip bir yardımlaşmayı birbirlerine göstermeleri artan bireyselliklerine rağmen yüz güldürücü bulunmakla beraber, bunun bir sosyal yardımlaşmadan ziyade, yaşlılar arası manevi alışveriş mantığına dayandığı düşünülmektedir.

Yaşlı bireylerden herhangi birisi tek başlarına yaşarken geceleri uykuda hırlama, horlama hatta kükreme benzeri sesler çıkarttıklarına ekseriyetle ikna edilemezken, evli bireylerin kendi çıkarttıkları sesleri ve hatta bu ses dizelerinden istem dışı yaptıkları besteleri birinci elden dinlemek suretiyle uykusu kaçan diğerini, ertesi günü "uykusuz gece huysuzluğu" adı verilen bir durumda görmesi nedeniyle "ben kesinlikle horlamam" diyen bireyin horladığına hatta aslan kükremesine benzer sesler çıkarttığına ikna olabildiği gözlemlenmiştir.

Yukarıda sayılan fayda/ zarar dengesizliğine rağmen toplumsal yararları göz önünde bulundurularak, eş kaybına bağlı yaşlı bireylerin kanuni olarak nikah bağıyla bir araya getirilmek suretiyle aynı evi paylaşmaları taraflardan birisi akli dengesini kaybetmediği sürece olumlu sonuçlar doğurması nedeniyle toplum olarak anlayışla karşılanmalı ve desteklenmelidir.

Eğer evliyseniz pragmatik düşünün ve eşinize iyi bakın ki beraber yaşlanabilesiniz.. Böylece süreç daha kolay işleyecektir.. Henüz evli değilseniz de en kısa zamanda ömür törpünüz olacak uygun bir adayla hayatınızı birleştirmeyi düşünmeye başlamanız menfaatiniz icabıdır. Böylece icra ettiğiniz horlama resitallerinin hiç değilse bir dinleyicisi olacağı için yaptığınız besteler ziyan olmayacaktır.

Zαнidє Bαşαк

123
0
0
Yorum Yaz